Dzisiaj jest niedziela, 25 stycznia 2015 r., imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
Jesteś tutaj: › Zdrowie, Pomoc Społeczna › GOPS
GOPS

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczu
ul. Żeromskiego 2, piętro II
63-313 Chocz
tel/fax 062 7415 656 
www.chocz.gopsinfo.pl

gopschocz@post.pl
NIP 617-20-05-825


Kierownik - mgr Małgorzata Woldańska

Pracownicy socjalni:
1. Ewa Cierzniak - starszy pracownik socjalny
2. mgr Jadwiga Dziatkiewicz - pracownik socjalny
3. mgr Barbara Derwich - pracownik socjalny


Dział Świadczeń Rodzinnych/ Dział Funduszu Alimentacyjnego:
1. Daniel Piłka - referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego


Księgowość, kadry i płace, usługi opiekuńcze:
1. mgr Ewa Karolewska - księgowa
2. Dorota Kasprzyk - starszy pr.socjalny - kadry, usługi opiekuńcze

Sprawy w zakresie: dożywiania, pozyskiwania środków UE

mgr Teresa Hernes
Referent ds. administracyjno-biurowych i pozyskiwania środków UE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczu jest  gminną jednostką  organizacyjną powołaną  na podstawie  Uchwały  Nr/39/90 Gminnej Rady  Narodowej  w Choczu  z dnia 23 lutego 1990 roku. Ośrodek jest wyodrębnioną  jednostką budżetową  finansowana  w ramach  dotacji  celowej w zakresie  zadań  zleconych oraz  w zakresie zadań  własnych z budżetu gminy.

 

Ośrodek realizuje:

 1. Zadania własne gminy, do których należy m.in.:
  • Przyznawanie i wypłacanie  zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych,
  • Organizowanie   usług opiekuńczych opiekuńczych miejscu zamieszkania,
  • Kierowanie do  Domów Pomocy Społecznej osób wymagających opieki,
  • Dożywianie dzieci,
  • Podejmowanie  innych zadań  z zakresu  pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym  tworzenie  i realizacja programów  osłonowych,
 2. Zadania z zakresu administracji rządowej, do których należy:
  • Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
  • Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
  • Organizowanie i świadczenie  specjalistycznych usług opiekuńczych opiekuńczych miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych związanych z klęską żywiołową  lub ekologiczną.
 3. Ośrodek  realizuje również:
  • Wypłatę  świadczeń rodzinnych,
  • Wypłatę  zaliczki  alimentacyjnej,
  • Wypłatę świadczeń opiekuńczych  i zdrowotnych.
 4. Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choczu działa:
  • Punkt Konsultacyjno- Informacyjny   w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca  w godz. od 15.45-17.45 – świadczące bezpłatne porady prawne oraz poradnictwo związane z   ustawą o pomocy społecznej,
  • Świetlica opiekuńczo-wychowawczo-socjoterapeutyczna  czynna  w  poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 15.00-18.00
  • „GRUPA WSPARCIA” dla osób uzależnionych i współuzależnionych  w każdą środę od godz. 18.00 – 21.00.

 

 

Pliki do pobrania: